dijous, 7 de maig de 2009

Acròstic de l'oreneta

Ou que viu al riu
Ràpida com el vent
Enrunen el seus nius
No tenen por a les alçades
Enamora a tot qui vol
Terra sense ella no ets res
Atenta a tot al seu voltant